Jak zainstalować Google Analytics w WordPress?

Jak zainstalować Google Analytics w WordPress?

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych narzędzi pomiaru skuteczności strony internetowej są statystyki. Dzięki takim narzędziom jak Google Analytics jesteśmy w stanie skutecznie mierzyć wszelkie zdarzenia związane z działaniem […]